top of page

Rechtsbijstandverzekering

Zolang het u voor de wind gaat, staat u niet altijd stil bij de risico's die u loopt. U komt uw afspraken na, uw patiënten zijn tevreden en uw personeel staat als één man achter u. Toch kunt u geen (bedrijfs)risico uitsluiten. Deze kunnen tenslotte de continuïteit in gevaar brengen.

Alledaagse gebeurtenissen kunnen leiden tot onalledaagse situaties met ingrijpende ‑financiële‑ gevolgen. Bij materiële- of personenschade kunt u een beroep doen op eerdergenoemde aansprakelijkheidsverzekering. Er kunnen zich echter ook problemen voordoen waarbij u juridische hulp nodig heeft. Denkt u hierbij aan:

  • Uw cliënten betalen de rekening niet (incassorechtsbijstand);

  • De zorgverzekeraar betaalt de declaratie(s) niet of trekken uw declaratie(s) in twijfel;

  • Uw cliënten dienen een klacht in bij de tuchtrechtelijke instanties.

 

Luxe of noodzaak?

Genoemde voorbeelden komen uit de praktijk. Naast een beroepsaansprakelijkheids-verzekering is de rechtsbijstandverzekering zeker geen overbodige luxe. In de praktijk wordt vaker een beroep gedaan op de rechtsbijstand- dan op beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Met onze rechtsbijstandverzekering bent u verzekerd van rechtshulp door een professionele verzekeraar en eventuele gerechtelijke kosten. Daarnaast biedt onze rechtsbijstandverzekering dekking voor incassorechtsbijstand.

Indien gewenst kunt u zich (tegen een geringe meerpremie) verzekeren van rechtsbijstand indien u, of uw gezinsleden, als particulier een geschil heeft.

Niet alle kosten worden vergoed. Aan u opgelegde boetes, dwangsommen en geldstraffen moet u zelf betalen. Dat geldt ook voor BTW‑bedragen die u kunt verrekenen, kosten die u op een ander kunt verhalen en de buitengerechtelijke kosten van de tegenpartij. Ook voor deze verzekering gelden specifieke uitsluitingen, zoals fiscale- en echtscheidingsprocedures.

Daarnaast bedraagt de franchise van € 400,00. Dat betekent dat het belang van uw zaak minimaal € 400,00 bedraagt. Is uw belang minder, dan wordt er geen rechtsbijstand verleend.

De particuliere dekking kent de rubrieken verkeer, consument, wonen en inkomen.

 

OrthopedagogenCollectief

Een intitiatief van Quintes (voorheen Timmermans Koch en Brink) voor leden van de NVO.

Velmolenweg 52-54
5404 LD Uden

contact
bottom of page