top of page

Computer-/Elektronicaverzekering

De Computer- / Elektronicaverzekering is er voor de zakelijke klant met computerapparatuur en/of elektronica.

Binnen de Computer-/elektronicaverzekering zijn de volgende standaarddekkingen mogelijk:

  • € 10.000,- cascodekking (computer- en kantoorelectronica zelf)

  • € 10.000,- extra kosten

  • € 5.000,- Data (reconstructiekosten)

  • € 5.000,- programmatuur (software)

  • € 10.000,- Transport

 Transport (dekking buiten het risico-adres, dit is optioneel)

Waarvoor bent u voor verzekerd?

De Computer- / Elektronicaverzekering verzekert materiele- en gevolgschade. De gevolgschadedekkingen gelden alleen voor computers, randapparatuur en kantoor-elektronica.

Casco (materiele schade): De apparatuur zelf is onder meer verzekerd tegen van buiten komende onheilen. Bepaalde apparatuur is zelfs verzekerd tegen eigen gebrek.

Extra kosten: De Extra kostendekking is er voor de kosten die bij voorkoming of opheffing van bedrijfsstagnatie moeten worden gemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van het huren van vervangende apparatuur, overwerk van personeel en het tijdelijk aantrekken van extra krachten.

Data: De Datadekking is er voor schade door aantasting, verminking of verlies van data. Hierbij moet de data-schade het gevolg zijn van een gedekte schade aan de apparatuur zelf of storing in de levering van elektriciteit.

Programmatuur: De programmatuurdekking is er voor schade door aantasting, verminking en/of verlies van programmatuur. Ook hierbij moet de programmatuur-schade het gevolg zijn van een gedekte schade aan de apparatuur zelf of storing in de levering van elektriciteit.

Dekkingsgebied: Het standaard dekkingsgebied is het vestigings- of risico-adres van uw klant. Dit kan optioneel worden uitgebreid naar een Europa- of werelddekking.

Er geldt een eigen risico van € 125,00 per gebeurtenis.

 

Waarvoor bent u niet verzekerd?

Diefstal uit een motorvoertuig. Het motorvoertuig heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen als één van de slechtste bewaarplaatsen voor kostbare zaken, zoals bijvoorbeeld laptops. Ik adviseer u daarom om geen (rand)apparatuur achter te laten in een motorvoertuig, zelfs niet uit het zicht.

 Smartphones, mobiele telefoons en navigatieapparatuur zijn niet verzekerd.

 

OrthopedagogenCollectief

Een intitiatief van Quintes (voorheen Timmermans Koch en Brink) voor leden van de NVO.

Velmolenweg 52-54
5404 LD Uden

contact
bottom of page