Aansprakelijkheidsverzekering

Middels een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) is materiële en letselschade verzekerd waarvoor u wettelijk aansprakelijk bent. Met andere woorden, u beschadigd iets of iemand. E.e.a. uiteraard met het in acht nemen van de polisvoorwaarden (maakt u bijvoorbeeld iets opzettelijk kapot, dan is er geen dekking).

U bent verzekerd voor 2.500.000 euro per aanspraak en maximaal 5.000.000 euro per jaar.

Voor schade aan zaken geldt een eigen risico van € 125,-.

Bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is gedekt financieel nadeel waarvoor u aansprakelijk bent. Geeft u bijvoorbeeld een verkeerde behandeling waardoor iemand langer ziek is, dan kan deze het financiële nadeel dat hij/zij heeft, op u verhalen. Omdat beroepsaansprakelijkheid is verzekerd, is er dus ook dekking voor fouten waardoor een derde financieel nadeel lijdt.